Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Wyczyść

Polityka prywatności
mojepieczatki.pl

Niniejszy dokument stanowi informację dla klientów o sposobie ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Ship Center Poland Sp. z o.o., ul . Gliwicka 51, 40-853 Katowice , NIP: 634 286 76 10

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwera znajdującego się pod adresem: Ship Center Poland Sp. z o.o., ul . Gliwicka 51, 40-853 Katowice , NIP: 634 286 76 10
zwana dalej łącznie Administratorem. 

2. Lokalny punkt położony na terenie kraju tzw. „Parcel shop” czy też poszczególne punkty obsługiwane przez franczyzobiorców odpowiadają jedynie za przetwarzanie danych osobowych i przetwarzają je w imieniu Administratora. 
3. Zebrane przez Administratora dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane w kraju spoza tego obszaru, jeżeli wymaga tego realizacja zlecenia klienta lub zawartej z nami umowy. Każdorazowo w umowach z naszymi podwykonawcami stosujemy klauzule umowne pozwalające na podniesienie poziomu ochrony danych osobowych. 
4. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez nas bądź przez podmioty, z którymi łączą nas stosowne umowy o współpracy.
6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 2
Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane użytkowników serwera oraz klientów nie są udostępniane w żadnej formie podmiotom trzecim. Nie wymieniamy się przetwarzanymi przez nami danymi z podmiotami trzecimi. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia/zlecenia firmom kurierskim oraz Poczcie polskiej, a także drukarniom oraz firmie hostingowej i obsłudze księgowej. Dane osobowe nie są także przetwarzane poza siecią franczyzową oraz punktami parcel shop, jakie są zlokalizowane na terenie całego kraju celem realizacji naszych usług.
2. Dane osobowe klientów są przetwarzane jedynie na podstawie zgody osoby, której dotyczą bądź celem realizacji umowy, a także na podstawie prawnie istniejącego obowiązku ich przekazania lub też w przypadkach, gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, za wyjątkiem sytuacji gdy interes osoby, której dane dotyczą bądź jej podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny nad interesem Administratora. 
3. Każdorazowo klient zostanie poinformowany na jakiej podstawie jego dane będą przetwarzane oraz czy ma on obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie są możliwe konsekwencje nie wyrażenia na to zgody. 
4. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
świadczenia usług,
archiwizacji,
dostosowania serwisu do potrzeb naszych klientów oraz jego udoskonalania,
sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora,
dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Administratora (po wyrażeniu zgody przez klienta),
przekazywania informacji handlowych.


§ 3. 
Pliki cookies

1. Witryna drukarniasc.pl używa cookies tzw. ciasteczka. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub w opcji wyboru pojawiającej się na stronie nacisnąć „Nie”. Należy pamiętać jednak, że jeżeli zablokowane zostaną używane przez stronę ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony drukarniasc.pl, w tym może to uniemożliwić poprawne wyświetlanie strony. 
3. Pliki cookies są używane przez Administratora w następujących celach:
a) aby strona drukarniasc.pl działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,
b) aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronie drukarniasc.pl do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
c) do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi ustalić, jak ludzie używają stron (i usług) Administratora oraz pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu ciasteczek mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi przez użytkowników przy rejestracji do usług świadczonych przez Administratora. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących użytkownika (anonimizacja). Do realizacji celów wskazanych powyżej, drukarniasc.pl może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi.
5. Na Stronie drukarniasc.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
6. Korzystając ze strony drukarniasc.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

§ 4
Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy klient korzystający z serwera Administratora ma następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych
Klienci mają prawo do zażądania informacji o tym jak przechowywane są dane osobowe w każdym czasie. Celem otrzymania informacji należy się skontaktować z Administratorem, który stosowne informacje prześle pocztą e-mail.

b) Prawo do przenoszenia danych
W sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody klienta lub zawartej umowy ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do klienta lub do innego wskazanego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.

c) Prawo do poprawienia danych
Każdy klient ma prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne. Klienci, którzy mają założone konta na naszym serwerze mogą samodzielnie edytować oraz poprawić swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

d) Prawo do usunięcia danych: 
Każdy klient ma prawo do usunięcia w każdym czasie danych przetwarzanych przez Administratora, za wyjątkiem następujących sytuacji:
w koszyku pozostaje otwarte zamówienie, które zostało niedokończone lub częściowo ukończone,
gdy będzie to niezbędne do dochodzenia roszczeń przed sądem lub też, gdy przepisy prawa obligują Administratora do przekazania danych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
jeżeli dokonałeś zakupów przy użyciu serwera znajdującego się na stronie drukarniasc.pl, zachowane zostaną dane osobowe dotyczące dokonanych transakcji w celach księgowych,

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 
Każdy klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Prawo to będzie zrealizowane przez Administratora poza wyjątkami, gdy ograniczenie przetwarzania nie jest możliwe ze względu na uzasadniony interes Administratora oraz w wypadkach dane które mają być ograniczone są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub też są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa bądź podlegają przekazaniu podmiotom działającym na podstawie upoważnienia ustawowego.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W celu zagwarantowania przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e- mail: bok@mojepieczatki.pl lub po numerem telefonu: 572 555 634.
2. Każdy klient, który uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, poza możliwością zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, może skontaktować się z nami pod adresem mailowym wskazanym powyżej.
3. W razie konieczności aktualizacji Polityki prywatności najnowsza jej wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Administratora.